Naivní a tolerantní Košičania sa budú čudovať

Autor: Klára Rychtarčíková | 9.7.2012 o 10:53 | (upravené 9.7.2012 o 11:41) Karma článku: 8,31 | Prečítané:  1673x

O pár hodín nadobudne právoplatnosť Stavebné povolenie na skládku stavebníka Meoptis; pre firmu, "ktorá nezneškodňovala odpady v súlade s platným súhlasom, zneškodňovala iné odpady ako odsúhlasené, nepredložila analytické rozbory odpadov; pre firmu u ktorej kontrolóri objavili 10 000 ton nebezpečného odpadu".

 

"Nebezpečný odpad však nie je jediným problémom spoločnosti Meoptis"

- uvádza sa v článku dňa  9. 7. 2004

http://kosice.korzar.sme.sk/c/4570140/kontrolori-odhalili-v-bani-bankov-10-000-ton-nebezpecneho-odpadu.html

„   V protokole z kontroly dodržiavania povinností pri prevádzkovaní zariadenia na zneškodňovanie odpadov - skládky odpadov prevádzkovateľom bane Bankov (Meoptis s. r. o.) sa uvádza, že prevádzkovateľ porušil zákony hneď niekoľkokrát:
Nezneškodňoval odpady v súlade s platným súhlasom, zneškodňoval iné odpady ako odsúhlasené, nepredložil analytické rozbory odpadov."

A to s absolútnou ignoranciou akýchkoľvek ďalších povinností  -  v Korzári:

„Kontrolóri odhalili v bani Bankov 10 000 ton nebezpečného odpadu"

"Doterajšia činnosť vedenia bane vyústila do daňových kontrol a preverovania jeho činnosti, čo nám potvrdil vyšetrovateľ Úradu justičnej a kriminálnej polície OR PZ Košice I mjr. Pavol Bujňák. Vyšetrovanie prebieha podľa neho pre podozrenie z naplnenia viacerých skutkov trestnej podstaty - úmyselného nevyplatenia miezd zamestnancom, poškodzovania veriteľa a daňových podvodov. " - uverejnené dňa  9. 7. 2004 v Korzári

Meoptis, s. r. o. Bratislava v roku 2004 mala povolenie iba na skladovanie inertného odpadu

čiže sutín zo stavenísk a pod.

Stavebné povolenie vydané Mestom Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, nemá ani podpis ani pečiatku

Stavebné povolenie uverejnené na internete na oficiálnej stránke Mesta Košice nemá pečiatku, ani podpis pána primátora, ani žiadnej inej ním poverenej a oprávnenej osoby. A ako sme mali možnosť pred nedávnom sa oboznámiť s platnosťou Rozhodnutí, najdôležitejší je čas. Po troch rokoch je akékoľvek Rozhodnutie nenapadnuteľné, aj v prípade nesprávnej pečiatky.

Mám za to, že Košičanom začína plynúť čas.

Košičania, národ veľmi tolerantný

-      naďalej budú znášať otrasy, praskanie stien spôsobené permanentne premávajúcimi sa tatrovkami po Starej spišskej ceste v MĆ Košice Sever

-      naďalej budú tolerantne trpieť a pri tom dýchať vzduch  znečistený dosluhujúcimi tatrovkami, ktoré budú okolo ich príbytku voziť „snáď inertný odpad" do skládky, ku ktorej sa tolerantní občania mohli vyjadriť v roku 2012

-      o 11 rokov sa budú čudovať.

Zákony SR sú posilnené na časomieru:

-      3 roky

-      10 rokov

Skládka

vydané stavebné povolenie na skládku   Č.:A/2012/114226-03/ I /SEL  dňa 25.06.2012

-      je uverejnené bez pečiatky a podpisu primátora mesta Košíc - koľko dôvery to vzbudzuje

-      ktorá má byť dokončená v roku 2023 neveští nič dobré, a ešte pre firmu, s ktorou už Košičania majú svoje skúsenosti

Ale bu - bu -bu pána primátora v správny čas

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6433107/primator-kosic-chce-pre-blog-zalovat-aktivistu-kravcika.html

-      urobilo na tolerantných Košičanov dojem,

-      a tak dnes, kto by sa už len ozýval,

-      a tak ďalej úplne nerušene sa môžu realizovať podnikateľské zámery vyvolených.

Predpokladané ukončenie stavby je v roku 2023

Je dosť pravdepodobné, že čudovať sa budeme až o niekoľko rokov, nakoľko predpokladané ukončenie stavby je v roku 2023.

Údaje uverejnené na oficiálnej stránke:

Skládka inertných odpadov v lokalite Baňa Bankov, Stará spišská cesta 37, Košice

http://www.kosice.sk/article.asp?id=11274

Rozhodnutie, ktoré má povahu verejnej vyhlášky musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej časti, ale ktože môže dokázať kedy bolo vyvesené bez zverejnenia dátumu vyvesenia a podpisu?

Rozhodnutie obsahuje tieto údaje a to bez pečiatky, bez podpisov, bez dátumu, ktorého dňa bolo vyvesené:

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov takto

rozhodlo

podľa § 66 stavebného zákona, v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje

stavbu: "Skládka inertných odpadov v lokalite Baňa Bankov, Stará spišská cesta 37, Košice", na pozemkoch parcelné čísla 6964/2, 6964/306, 6964/307 a  6964/308 v katastrálnom území Severné mesto (evidovaných v registri „C") pre stavebníka Meoptis, s.r.o., Lachova 37, 851 03 Bratislava.

-      Nasleduje ďalších 6 strán

-      Na siedmej strane:

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať na stavebný úrad, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, Košice odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

MUDr. Richard  RAŠI, PhD., MPH

primátor mesta Košice

9

POTVRDENIE

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej časti.

 

Po  uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu zvesenia je potrebné toto potvrdenie zaslať na stavebný úrad mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto,  Hviezdoslavova č. 7, Košice.

 

Číslo rozhodnutia: A/2012/14226-03/I/SEL      zo dňa 25.06.2012

Vyvesené dňa:                                                 Zvesené dňa:


Pečiatka a podpis:


Z toho je možné usudzovať jediné:

ak im to prejde, tak to zlegalizujú dodatočne

ak nie, nikto nie je zodpovedný, však to nikto nepodpísal

a život na Slovensku po slovensky ide ďalej.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Sulík: Ak by Kiska založil stranu, stane sa len ďalším rozbíjačom pravice

Ficova hviezda padá a teraz by sa ešte vedel zachrániť na jedno volebné obdobie, hovorí pre SME predseda SaS RICHARD SULÍK o tom, komu by vyhovovali predčasné voľby.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Kultúrna vojna sa začala, konzervatívci sa pridali k fašistom

Rozpútala sa ďalšia časť kulturkampfu.

TECH

Ako vyzerá reálne zloženie prírody? Krava, ďalšia krava a ešte jedna krava

Od vzniku ľudstva zmizlo 83 percent z cicavcov.


Už ste čítali?