20 rokov slobody v zmysle zákona

Autor: Klára Rychtarčíková | 25.7.2012 o 19:53 | (upravené 25.7.2012 o 19:58) Karma článku: 11,05 | Prečítané:  445x

Osudy mnohých ľudí  boli určené prejaveným záujmom „vyvolených" VÚB a VSŽ, „ich" rozhodnutia ovplyvnili nie len vývoj celej krajiny, ale tvrdo poznačili každú rodinu. Vyvolení boli podporovaní vládou SR, dokonca im bola zabezpečená vládna pomoc pri vybavovaní majetkovo - právnych dokladov súvisiacich s vlastníctvom nehnuteľností užívaných Košickým magnezitom, š.p. v likvidácii.

Pozemok na pestovanie zeleniny a ovocia, chránené územiePozemok na pestovanie zeleniny a ovocia, chránené územieJán Dreisig

 

I.                   Diel                      MINULOSŤ

 

Úloha zadaná Predsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Úrad vlády zadal úlohu Predsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v spolupráci s prednostom Krajského úradu Košice poskytnúť Ministerstvu hospodárstva SR, Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku SR a likvidátorovi Košického magnezitu, š.p. v likvidácii všestrannú pomoc pri vybavovaní majetkovo - právnych dokladov súvisiacich s vlastníctvom nehnuteľností užívaných Košickým magnezitom, š.p. v likvidácii. Túto úlohu mali plniť priebežne.

Zdroj:

http://www.government.gov.sk/uznesenia/1996/0917/ul_0620_1996_C.4.html

Zákony sa prispôsobovali potrebám:

Imrich Horňanský: kartografia na Slovensku vo svetle nového zákona o geodézii a kartografii:

Rok 1996

http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL4/1.pdf

 

Vláda

 

A. vymenúva

 

dňom 15. augusta 1996

 

  A8. PaedDr. Dušana Cinu
        do funkcie prednostu Krajského úradu v Košiciach;
Zdroj:

http://www.vlada.gov.sk/uznesenia/1996/0813/uz_0524_1996.html :

 

Vláda v roku 1996:

http://www.vlada.gov.sk/vlada-slovenskej-republiky-od-13-12-1994-do-30-10-1998/

 

 

Všetko sa deje v čase najväčšieho rozmachu finančnej skupiny

 

Najväčšie investičné spoločnosti a fondy po prvej vlne kupónovej privatizácie v SR

Skupina fondov Kto kontroluje aktíva

Agroinvest                     Ľudovít Pósa 
VÚB Invest                    Pavol Krúpa, Jaroslav Haščák, 
Martin Kúšik, Juraj Herko

Zdroj:

http://www.izurnal.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1985&Itemid=89

Na základe perfektného plánu bolo realizované delenie pozemkov v chránenom území, v ochrannom pásme vo vnútri hraníc dobývacieho priestoru.

Košičania sa v žiadnom prípade nemali ako dozvedieť, že priamo v Košiciach je veľmi zaujímavá a význačná oblasť, ktorou by sa radi pýšili mnohé krajiny, ale tu na Slovensku, ako by sme sa za to hanbili, že máme niečo vzácne. Ale prečo?

Pretože nežná revolúcia a rozdelenie republík bolo realizované za účelom zmeny komunistickej spoločnosti z prvého vývojového stupňa na druhý:

 

1.     1.  stupeň komunizmu - všetko je NAŠE, nikto nie je za nič zodpovedný

2.     2.  stupeň komunizmu - všetko je MOJE, nikto nie je za nič zodpovedný

 

Vládou zadanú úlohu „museli" zodpovední plniť a tak usporiadali majetkovo -   právne všetky pozemky, ktoré boli v užívaní Košického magnezitu na Katastrálnom úrade do tých správnych rúk. Baňa v Košiciach má historickú úlohu, ložisko je známe od roku 1901 a patrí medzi päť najvýznamnejším ložísk v Európe.

 

Akciové spoločnosti VÚB a VSŽ založili ďalšiu akciovú spoločnosť Komag a. s. Košice, ktorej štát odovzdal štátny podnik Košický magnezit za 1,- Sk na rozlohe niekoľko stoviek hektárov pôdy v ochrannom pásme.

 

Daniel Lipšic:

"Penta okrem privatizácii vyrástla na pochybných biznisoch VSŽ a VÚB kupón."

05.03.2012 19:55

 

BRATISLAVA - Minister vnútra Daniel Lipšic dnes na tlačovej besede potvrdil, že podal na Generálnu prokuratúru oznámenie o zrušenie privatizácie Paroplynového cyklu, ktorý získala finančná skupina Penta. Lipšic tvrdí, že Slovensko prišlo o 15 miliárd korún a predaj presadila Anna Bubeníková, spomínaná v spise Gorila. Vraj má aj dôkazy.

Zdroj:

http://www.topky.sk/cl/100535/1302030/Lipsic-vidi-korupciu-pri-privatizacii--Penta-mala-obrat-stat-o-15-miliard-korun-

Od roku 1996 nenašli kompetentní legálny spôsob, ako dať vedieť nájomníkom, že majú s pozemkami, na ktorých nájomcovia prežili viac ako 50 rokov, dnes už štyri generácie iné zámery. A tak poctivo pracujúci boli svedkami brutálnosti.

Akú šancu mali nájomcovia?

Na žiadosť o radu dostávajú vyčerpávajúcu odpoveď:

Od:

Kukan, Eduard (asistent) <Eduard_Kukan@nrsr.sk>

 

 

 

 

Predmet:

RE:_pan_Kukan_-_odpoveď

<< predošlá výpis správ ďalšia >>

zaradiť odosielateľa do adresára

 

 

 

zdroj správy

"Poslancovi Kukanovi je ľúto, ale obraciate sa na neho v čase, keď je nemožné vám pomôcť. Aj zo sporých informácií je zrejmé, že problém okolo vašej záhradky trvá už dlhé roky. A dlhé roky tu bol priestor pre hľadanie riešenia, ktoré by vás uspokojilo. A je pravdepodobné, že alebo vy alebo niektorý iný majiteľ záhradky urobili viaceré právne kroky, aby záhradky ostali vo vašom užívaní. A keďže sa až teraz obraciate na p. poslanca Kukana, tak je zrejmé, že predchádzajúcimi právnymi krokmi ste nedosiahli želaný stav.

Svoje práva si môžete uplatniť mimoriadne obtiažne

pre plynutie času a pre uskutočnenie istých nezvratných právnych krokov zo strany štátu. Ak pozemok, ktorý ste užívali ako záhradku bol v rámci reštitúcie niekomu vydaný, on ho následne inému subjektu predal a tieto skutočnosti sú zaregistrované v príslušnom katastri, tak nie je v silách poslanca Kukana vám pomôcť."

S pozdravom


JUDr. Jaroslav Šimunič
asistent poslanca"

  • Tieto riadky od doktora práv, asistenta poslanca boli napísané skôr ako návod, ako urobiť prevod pozemkov tak, aby sa k nim už nájomcovia nedostali, ako rada o právnu pomoc pre občana, hľadajúceho pomoc.

Následne bol urobený prevod pozemkov na katastri nehnuteľností na nových majiteľov Milana Rusnáka a Zdenka Tomčíka, nájomníkom boli zbúrané ploty, záhrady zrovnané so zemou a začala sa realizácia výstavby, všetko samozrejme bez povolenia Obvodného úradu životného prostredia a Stavebného úradu v Košiciach.

Lampáreň v roku 2010

Reportéri 10. 10. 2011

http://www.stv.sk/online/archiv/reporteri/?date=2011-10-10&id=46591

Nájomníci sa obrátili na Okresný súd v Košiciach, nakoľko na prevod vlastníctva štátneho bytu na nájomníkov platila zákonná povinnosť, ktorej sa zodpovední za prevod štátneho podniku chceli vyhnúť.

 

Ale "Zveriť justíciu do rúk pána Mečiara a Harabina je ako urobiť Drakulu prednostom na hematológii" Daniel Lipšic o situácii v slovenskom súdnictve

30. Jún 2011 aj 22. 5. 2012

Zdroj:

http://pavolkaplan.blog.pravda.sk/2011/06/30/tragediou-politickeho-trpaslika-roberta-f-je-ze-nepochopil-koniec-casu-judrov-trpaslikov-vymodelovanych-vladimirom-meciarom/

 

II.                   Diel                                  Prítomnosť

 

Okrem chráneného územia, je to vlastne živá baňa, kde platia prírodné zákony, ale aj zákony Územného plánovania, Banský zákon, ktoré už dlhé roky nie sú dodržované, Útvar hlavného architekta v Košiciach tvorí už len takú kozmetickú funkciu, nakoľko „musia" počúvať predstavenstvo.

A tak v oblasti, ktorá je chránená, nie je povolená výstavba, pozemky sú určené na pestovanie zeleniny a ovocia, je povolená výstavba objektov do 30m2, ktoré už bolo zmenené na 10% zastavanosti pozemku, nasledujú ďalšie zázraky úradníkov:

 

Hranice ochranného pásma dobývacieho priestoru nenájdete na oficiálnej stránke Mesta Košice, a tak spokojne sa môžu realizovať čierne stavby

Vo vnútri hraníc dobývacieho priestoru platí Územný plán hospodársko sídelnej aglomerácie Košice:

  • pozemky určené pre záhradkárske využitie
  • výstavba objektov individuálnej rekreácie pri dodržaní zastavanosti pozemku do 10%
  • stavba môže mať jedno nadzemné podlažie
  • odstup objektu od hraníc pozemku min. 2m

Stavebný úrad Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré mesto na Hviezdoslavovej ulici vydal Stavebné povolenia:

Č.: A/2010/15196-05/I/STS dňa 17. 12. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 1. 2011

Stavebné povolenie vydané Stavebným úradom Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré mesto, Hviezdoslavova ulica číslo 7, dňa 13. 10. 2011, Č: A/2011/18313-03/I/BUN, nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 11. 2011 pre stavbu o rozlohe 230m2. Stavebné povolenie je vydané na parcelu, ktorá je súčasne označená ako parcela, na ktorej stavebníci nebudú stavať, toto prehlásenie tvorí súčasť stavebného povolenia. Pravdepodobne to bude dôvod, prečo ani toto stavebné povolenie nenájdete na oficiálnej stránke Mesta Košice.
Okamžite po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia parcela, ktorá tvorila súčasť stavebnej parcely a stavebného povolenia, je v decembri 2011 predaná a okamžite je na ňu vydané ďalšie stavebné povolenie.

 

A tak nastupuje dokazovanie si moci

-          stavebné povolenia vydané v rozpore so zákonom

-          na pozemkoch, ktoré boli vrátené SPF bez toho, aby to odsúhlasil príslušný súd(drzo doložili súdom vydané Uznesenie, ktoré silvestrovsky dňa 31. 12. 1997) odsúhlasil predaj troch parciel v Ťahanovciach mimo dražbu, pričom Košický magnezit š. p. v likvidácii odovzdával desiatky pozemkov, parcely do SPF v katastrálnom území Košice Sever, Severné Mesto.

-          na takto odovzdanom pozemku „v zmysle zákona" dnes začali stavať

-          na pozemku, ktorý je v ochrannom pásme

-          stavbu o rozlohe 230m2, ktorá nespĺňa podmienku 10% zastavanosti plochy,

-          prílohy stavebného povolenia tvoria stanoviská a vyjadrenia kompetentných úradov, ktoré sa týkajú inej parcely, ako tej, na ktorej sa realizuje stavba

 

Prokuratúra chybu nenašla.

 

A tak je na každom, ktorý má záujem sa zúčastniť dodržovania zákonov pre vyvolených sa rozhodnúť, aby ďalšej generácii povedal:

-          vidíš, čo si dovoľovali, ale dali sme im STOP, alebo

-          vidíš, toľko si toho dovoľovali, každý sa bál ozvať sa, a tak si dovoľovali stále viac a viac

Arogantný prejav ako test

Mám za to, že tento arogantný prejav je test, ako na tom je spoločnosť, či sa bude vedieť brániť voči porušovaniu zákonov, alebo nečinne sa bude prizerať ako si upevňujú svoju moc a pozíciu, a či je spoločnosť pripravená a najmä ochotná urobiť ráznu zmenu teraz a tu, alebo to nechá v pokoji radšej až tej ďalšej generácii.

 

III.                Diel                                  Budúcnosť

 

1. Pozor na zmenu stavebného zákona!

Veľmi nebezpečná je časť týkajúca sa čiernej stavby na cudzom pozemku. Prečo?

Porcovanie štátneho už skončilo, pažravosť nie

A tak to, čo zrealizovali v tomto konkrétnom prípade, môžu zrealizovať kedykoľvek, komukoľvek, stačí, že nebudete pravidelne chodiť kontrolovať zmeny na Katastrálnom úrade, a prebehne zákonná lehota, a ste tam, kde my teraz.

Ako vidíte, neštítia sa ničoho. Isto, že si nevyberú zdatných, ale stále majú dostatok koristi medzi matkami, dôchodcami, chorými a tými, ktorí neradi chodia vybavovať na úrady, medzi poctivo pracujúcimi.

2. Pozor na zmenu Územného plánovania!

kde chcú zladiť zástavbu so skutočnosťou. To chcú zlegalizovať čierne stavby, a stavby realizované v rozpore so zákonom. Rovnako ako zámena slov obytný dom, bytový dom a rodinný dom môže mať vplyv na Vašu ďalšiu existenciu:

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6435052/o-banske-domy-na-kosickej-kalvarii-zvadzaju-boj.html

Rekapitulácia:

Celý kolotoč okolo Košického magnezitu š. p. spustila Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Oľga Keltošová na jej iniciatívny návrh dňa 23. 7. 1996, kedy bola poverená zabezpečovať riešenie zamestnanosti prepustených pracovníkov štátneho podniku v likvidácii Košický magnezit prostredníctvom úradov práce a Minister hospodárstva Ján Ducký mal do 29. júla 1996 rozhodnúť o riešení transformácie Košického magnezitu, štátneho podniku v likvidácii, posúdením podnikateľských projektov záujemcov o jeho privatizáciu a následným riešením oddĺženia štátneho podniku

Páni, oznamujem Vám,

nedisponujem doma žiadnymi dokumentmi.

Všetky dokumenty tvoria prílohy v podaných trestných oznámeniach a žalobách na Okresnom súde Košice.

 

Toto vyhlásenie dávam,  nakoľko neverím v „náhody" typu

Dňa 1. 5. 2012 začiatok Protest Occupy GP pred budovou Generálnej prokuratúry a následne o niekoľko dní zadržaný Jozef Oravec.

http://jozeforavec.blog.sme.sk/c/298424/Prepacte-bol-to-omyl-alebo-moj-pobyt-v-policajnej-cele-v-UK.html#t2 -  uvedený dátum 30. 4. 2012 bol výsmechom, čím dávali najavo svoje širokospektrálne a ďalekosiahle pôsobenie a boli zvedaví, akými dokumentmi disponuje Jozef Oravec.

 

Prečo mám tento názor?

 

Hodiny strávené vysvetľovaním vyšetrovateľom,  ako sa veci a udalosti diali,  boli len skúmaním, koľko vedomostí a dokumentov mám.

Vrchol som zaznamenala na súdnom pojednávaní, kedy JUDr. Pačuta skoro pol hodiny rozoberal a najmä spochybňoval tú skutočnosť, že môj manžel zomrel, a že vlastne teraz sa nevie, či ešte žije, alebo nie, (manžel zomrel pred šiestimi rokmi), následne si poznamenával údaje o mojej maloletej dcére, ako aj informácie o škole, a ešte žiadal súd, aby bola u mňa nariadená miestna obhliadka. JUDr. Pačuta zastupuje firmu Teleservis, ktorá je vlastníkom domov od roku 2001, s nájomníkmi vlastník nekomunikuje, dáva im uzatvárať prívod pitnej vody. Vôbec sa netaja názorom, že mňa potrebujú oddeliť a s ostatnými si už poradia. Rovnako sa netaja vyhláseniami, že z nás tu nikto neostane bývať, prečo, a aké majú s nami plány a zámery, sme sa zatiaľ nedozvedeli.

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Sulík: Ak by Kiska založil stranu, stane sa len ďalším rozbíjačom pravice

Ficova hviezda padá a teraz by sa ešte vedel zachrániť na jedno volebné obdobie, hovorí pre SME predseda SaS RICHARD SULÍK o tom, komu by vyhovovali predčasné voľby.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Kultúrna vojna sa začala, konzervatívci sa pridali k fašistom

Rozpútala sa ďalšia časť kulturkampfu.

TECH

Ako vyzerá reálne zloženie prírody? Krava, ďalšia krava a ešte jedna krava

Od vzniku ľudstva zmizlo 83 percent z cicavcov.


Už ste čítali?